Năm 2016, APC đặt kế hoạch lãi sau thuế 33,7 tỷ đồng

Năm 2016, APC đặt kế hoạch lãi sau thuế 33,7 tỷ đồng

(ĐTCK) CTCP Chiếu xạ An Phú (mã APC - HOSE) thông tin kế hoạch kinh doanh năm 2016.

Theo Nghị Quyết HĐQT APC vừa được công bố, HĐQT APC tạm giao kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2016 với chỉ tiêu tổng doanh thu 116,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 42,2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 33,7 tỷ đồng.

Năm 2015, APC đạt doanh thu 101,86 tỷ đồng, tăng trưởng 4,2%; lợi nhuận sau thuế đạt 27,3 tỷ đồng, tăng 9,2% so với năm 2014.

Kết quả này khi so sánh với kế hoạch kinh doanh điều chỉnh năm 2015 của Công ty, APC đã hoàn thành vượt 7,7% kế hoạch doanh thu và 12,8 % kế hoạch lợi nhuận.

Tuy nhiên, theo kế hoạch từ đầu năm (doanh thu 105,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 27,7 tỷ đồng), APC chỉ hoàn thành 96,6% kế hoạch doanh thu và 98,5% kế hoạch lợi nhuận.

Tin bài liên quan

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%