Năm 2015, PRC dự kiến trả cổ tức 7%

Năm 2015, PRC dự kiến trả cổ tức 7%

(ĐTCK) ĐHCĐ thường niên năm 2015 của CTCP Portserco (PRC – sàn HNX) vừa thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015.

Cụ thể, năm 2014, PRC đạt 179,95 tỷ đồng doanh thu thuần, vượt 44,54% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế 2,26 tỷ đồng, vượt 42,14% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế 1,78 tỷ đồng, vượt 43,55% kế hoạch.

Mức chia cổ tức là 10% trên tổng số cổ phần được hưởng cổ tức theo quy định, tương ứng số tiền chi trả 1,79 tỷ đồng. Việc tạm ứng cổ tức này sẽ được Công ty thực hiện kể từ ngày 15/4. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông hưởng quyền được thực hiện từ ngày 12/2/2015.

Năm 2015, Công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần 162 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1,09 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 7%.

Đóng cửa phiên giao dịch đầu tuần (23/3), PRC không chuyển nhượng thành công cổ phiếu nào và giá vẫn đứng ở mốc tham chiếu 12.500 đồng/CP. Đây là phiên thứ 19 liên tiếp, PRC rơi vào tình trạng không có giao dịch.

Tin bài liên quan

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%