Năm 2015, Nam A Bank đạt 252 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

Năm 2015, Nam A Bank đạt 252 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

(ĐTCK) Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015, năm 2015, Nam A Bank đạt 252 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng nhẹ so với năm trước 242 tỷ đồng của năm 2014.

Cụ thể, tính đến cuối năm 2015, tổng tài sản của Ngân hàng đạt 35.469 tỷ đồng, giảm 4,9% so với năm trước. Trong đó, giảm chủ yếu từ khoản tiền gửi tại và cho vay các TCTD khác, còn 7.280 tỷ đồng, bằng 1/2 so với năm trước. Cho vay khách hàng đạt 20.866 tỷ đồng, tăng trưởng 31%. Tiền gửi của khách hàng đạt 24.368 tỷ đồng, tăng 19%.

Thu nhập lãi thuần năm 2015 đạt 979,7 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, trong năm qua, chi phí hoạt động của Nam A Bank tăng 27%, lên 588 tỷ đồng (chi phí cho nhân viên tăng 30% chiếm 238 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro cũng tăng lên 243 tỷ đồng, gấp 3 lần năm 2014), khiến lợi nhuận trước thuế cả năm bị ảnh hưởng, còn 252 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 194 tỷ đồng, tăng 3,7%.

Còn tổng số nợ xấu Nam A Bank đến cuối năm 2015 là 189 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ, chiếm 0,9% tổng dư nợ cho vay. Trong đó, nhóm nợ có khả năng mất vốn được cải thiện rõ rệt khi giảm 54%.

NamABank sẽ tiến hành ĐHCĐ vào ngày 15/4 tới.

Tin bài liên quan

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 133.24 -0.8 -0.6%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%