Năm 2015, LBE sẽ chia cổ tức tối thiểu 10%

(ĐTCK) HĐQT CTCP Sách và Thiết bị trường học Long An (LBE) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 với chỉ tiêu doanh thu 57 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2,3 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu 10%.
 
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Kế hoạch trên sẽ được trình ĐHCĐ thường niên năm 2015 tổ chức vào ngày 20/4. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội là ngày 3/4. Đây cũng là ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt, tỷ lệ 13%. Cổ tức sẽ được chi trả từ ngày 24/4.

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014, LBE đạt doanh thu thuần 64,6 tỷ đồng, tăng 3,2%; lợi nhuận trước thuế 2,42 tỷ đồng, giảm 10,9% so với năm 2013; lợi nhuận sau thuế hơn 1,9 tỷ đồng; EPS đạt 1.738 đồng.  

Tin bài liên quan

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%