Năm 2014, TVS đặt mục tiêu 62,4 tỷ đồng lợi nhuận

(ĐTCK) Theo CTCK Thiên Việt (TVS), ngày 1/4 tới, TVS sẽ triệu tập ĐHCĐ thường niên 2014. Theo phương án kinh doanh mà HĐQT sẽ trình đại hội xem xét thông qua, năm nay, TVS đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 62,4 tỷ đồng, giảm 13,2% so với thực hiện năm 2013, cổ tức không quá 10% bằng tiền. 
Năm 2014, TVS đặt mục tiêu 62,4 tỷ đồng lợi nhuận

TVS cũng sẽ trình đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi, hoặc bán cổ phiếu quỹ cho người lao động theo chương trình ESOP.

HĐQT của TVS cũng thống nhất trình ĐHCĐ thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2013 với tỷ lệ 16% bằng tiền, trong đó đã tạm ứng 500 đồng/CP, phần còn lại sẽ được TVS chi trả trong thời gian tới sau khi đại hội thông qua. 

Tin bài liên quan

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%