Năm 2013, SD9 đặt kế hoạch lợi nhuận 65 tỷ đồng

Năm 2013, SD9 đặt kế hoạch lợi nhuận 65 tỷ đồng

(ĐTCK) HĐQT CTCP Sông Đà 9 (SD9 – sàn HNX) vừa thông qua kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

Cụ thể, năm 2013, SD9 đặt kế hoạch doanh thu 837,27 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 65 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 51,25 tỷ đồng. Riêng quý I/2013, Công ty dự kiến doanh thu 164,33 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 11,4 tỷ đồng, kế hoạch đầu tư trong quý khoảng 75,26 tỷ đồng và cả năm khoảng 131,2 tỷ đồng.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012, SD9 đạt 903,74 tỷ đồng tổng giá trị sản xuất kinh doanh, hoàn thành 113% kế hoạch năm, doanh thu 867,135 tỷ đồng, vượt kế hoạch 4% và lợi nhuận trước thuế 64,45 tỷ đồng, hoàn thành 99% kế hoạch. Tính riêng trong quý IV, doanh thu Công ty đạt 317,16 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 37,54 tỷ đồng.

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 134.37 0.33 0.25%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%