Năm 2013, SAM đặt mục tiêu 120 tỷ đồng lợi nhuận

Năm 2013, SAM đặt mục tiêu 120 tỷ đồng lợi nhuận

(ĐTCK) SAM dự kiến giải ngân 594 tỷ đồng năm 2013, trong đó riêng với dự án Sacom Tuyền Lâm là 350 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư và phát triển Sacom (SAM – sàn HOSE) vừa công bố Nghị quyết HĐQT.

 

Theo đó, HĐQT SAM đã thống nhất thông qua và sẽ trình Đại hội cổ đông thường niên kết quả kinh doanh năm 2012 với 937 tỷ đồng doanh thu và 137 tỷ đồng lợi nhuận, hoàn thành lần lượt 68,3% và 66,7% so với kế hoạch.

 

Năm 2013, SAM đặt kế hoạch doanh thu 958 tỷ đồng, thu tăng nhẹ so với năm 2012, nhưng kế hoạch lợi nhuận lại giảm 12%, ở mức 120 tỷ đồng.

 

Về danh mục đầu tư, năm 2012, SAM đã giải ngân tổng cộng 270,2 tỷ đồng, trong đó giải ngân cho Sacom Tuyền Lâm 111,2 tỷ đồng, Samland 79 tỷ đồng, Sacom Chíp Sáng 21 tỷ đồng và dự án Giai Việt 59 tỷ đồng.

 

Trong năm 2013, SAM dự kiến tiếp tục giải ngân 350 tỷ đồng vào Sacom Tuyền Lâm, 50 tỷ đồng vào Samland và 27 tỷ đồng vào Sacom Chíp Sáng. SAM sẽ chi tiếp 89 tỷ đồng mua block B2 thuộc dự án Giai Việt và 79 tỷ đồng mua căn hộ thuộc dự án Hoàng Anh. Tổng cộng kế hoạch giải ngân là 594 tỷ đồng.

 

Cũng trong năm 2013, SAM dự kiến quỹ lương và thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát bằng với năm 2012, lần lượt ở mức 7,7 tỷ đồng và 1,617 tỷ đồng.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%