Năm 2013, PVL đặt kế hoạch lợi nhuận 26,83 tỷ đồng

Năm 2013, PVL đặt kế hoạch lợi nhuận 26,83 tỷ đồng

(ĐTCK) Sau 2 lần tổ chức ĐHCĐ thường niên không thành do tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự không đủ điều kiện tiến hành, CTCP Địa ốc dầu khí (PVL – sàn HNX) đã tổ chức thành công đại hội lần 3.

Theo đó, PVL đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 với chỉ tiêu doanh thu 204,4 tỷ đồng, tăng gấp hơn 15 lần so với kết quả năm 2012 (13,42 tỷ đồng) và lợi nhuận trước thuế 26,83 tỷ đồng, trong khi năm ngoái lỗ 26,29 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2013 dự kiến 15,09 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức/VĐL 3,02%.

Bên cạnh đó, ĐHCĐ cũng đã thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Bất động sản Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC Land) và CTCP Địa ốc Dầu khí Sài Gòn.

VNIndex

943.69

0.39 (0.04%)

 
VNIndex 943.69 0.39 0.04%
HNX 140.88 1.06 0.75%
UPCOM 63.85 0.0 0.0%