Năm 2013, CX8 sẽ chia cổ tức 9,26%

Năm 2013, CX8 sẽ chia cổ tức 9,26%

(ĐTCK) ĐHCĐ thường niên CTCP Constrexim số 8 (CX8 – sàn HNX) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013.

Cụ thể, CX8 đặt mục tiêu năm 2013 đạt 100 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế 2,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1,8 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức 9,26%.

Năm 2013, Công ty tiếp tục đặt hoạt động xây lắp là trọng tâm, duy trì thị trường truyền thống và phát triển thị trường mới có tiềm năng, tập trung khai thác khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Khai thác triệt để việc kinh doanh dịch vụ, cho thuê văn phòng tại dự án C7 Thanh Xuân; tiếp tục đầu tư góp vốn liên doanh sản xuất cửa nhựa lõi thép với CTCP An Đạt,số vốn góp là 1 tỷ đồng, tỷ lệ lãi cố định 18%.

Bên cạnh đó, về mặt tổ chức, CX8 xem xét, nâng cấp chi nhánh Constrexim Đông Bắc thành Công ty TNHH MTV Constrexim Đông Bắc trong mô hình Công ty thành viên vào thời điểm thích hợp.

Theo báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán, tổng doanh thu CX8 đạt 65,35 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 659,3 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế gần 542 triệu đồng và Công ty thống nhất không chia cổ tức trong năm 2012.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%