Năm 2012, VQC đặt kế hoạch lãi 16,1 tỷ đồng

Năm 2012, VQC đặt kế hoạch lãi 16,1 tỷ đồng

(ĐTCK) CTCP Giám định Vinacomin (VQC) vừa tổng kết tình hình kinh doanh năm 2011 và kế hoạch 2012.

Cụ thể, Công ty đã thực hiện giám định than tiêu thụ xuất khẩu 11,09 triệu tấn, đạt 100,5% kế hoạch năm; giám định than nội địa 28,7 triệu tấn, đạt 110% kế hoạch năm); giám định than giao nhận 58,8 triệu tấn, đạt 100,3% kế hoạch năm.

Doanh thu năm 2011 của VQC đạt 97,68 tỷ đồng, đạt 107,2%  kế hoạch năm và tăng tăng 1,4% so với năm 2010. Lợi nhuận trước thuế 17,18 tỷ đồng, đạt 99,9% kế hoạch năm và bằng 84,2% so với năm 2010. Giá trị đầu tư xây dựng thực hiện năm 2011 là 17,6 tỷ đồng.

Được biết, năm 2011, VQC đặt kế hoạch doanh thu  91,05 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 17,19 tỷ đồng, cổ tức 17%. Năm 2012, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 95 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 16,1 tỷ đồng.

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 -3.09 -2.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%