Năm 2012, VNT trả cổ tức 30%

Năm 2012, VNT trả cổ tức 30%

(ĐTCK) ĐHCĐ thường niên của CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương (VNT – sàn HNX) đã thông qua kế hoạch 2013 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.

Cụ thể, năm 2013, VNT đặt kế hoạch tổng doanh thu 300 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 25 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức 20%.

Theo báo cáo tài chính năm 2012, công ty đạt 27,18 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế vì thế công ty thống nhất chi trả cổ tức 30% (kế hoạch trước đó là 20%).

Đại hội cũng bầu ông Vũ Thế Đức, ông Bùi Ngọc Loan, ông Trần Công Thành, ông Nguyễn Xuân Giang, ông Lương Ngọc Bảo vào HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 gồm bà Nguyễn Thị Bích Liên, bà Nguyễn Thị Lan Hương và bà Dương Minh Châu.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%