Năm 2012, VND lãi sau thuế gần 79 tỷ đồng

Năm 2012, VND lãi sau thuế gần 79 tỷ đồng

(ĐTCK) Trong quý IV/2012, VND lãi 8,8 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ hơn 72 tỷ đồng.

Công CTCP Chứng khoán VnDirect (VND) công bố báo cáo tài chính quý IV/2012.

 

Theo đó, trong quý IV/2012, doanh thu thuần của VND đạt hơn 43 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ năm 2011 là 61,3 tỷ đồng, do doanh thu khác chỉ đạt gần 30 tỷ đồng, giảm mạnh 37% so với cùng kỳ.

 

Tuy doanh thu quý IV/2012 thấp hơn cùng kỳ, nhưng chi phí hoạt động giảm mạnh hơn. Cụ thể, chi phí hoạt động đã giảm  từ 123 tỷ đồng xuống chỉ còn 17 tỷ đồng, trong đó chi phí hoạt động tự doanh chứng khoán giảm từ 51,5 tỷ đồng xuống 1,3 tỷ đồng và chi phí sử dụng vốn giảm từ 67,7 tỷ đồng xuống âm 742 triệu đồng.  VND lãi gộp 25,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gộp 62 tỷ đồng.

 

VND báo lãi sau thuế trong kỳ 8,8 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ hơn 72 tỷ đồng.

 

Cả năm, VND đạt doanh thu 240,88 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ, và báo lãi 78,9 tỷ đồng, trong khi năm trước lỗ gần 202 tỷ đồng.

 

Tính đến thời điểm 31/12/2012, VND có 644 tỷ đồng tiền mặt, 330 tỷ đồng các khoản tương đương tiền và còn lỗ lũy kế 10,2 tỷ đồng.

VNIndex

951.4

0.6 (0.06%)

 
VNIndex 951.4 0.6 0.06%
HNX 137.89 -1.14 -0.83%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%