Năm 2012, VID đặt kế hoạch lợi nhuận 14,7 tỷ đồng

Năm 2012, VID đặt kế hoạch lợi nhuận 14,7 tỷ đồng

(ĐTCK) Sáng 7/4, Đại hội đồng cổ đông của CTCP Đầu tư phát triển thương mại Viễn Đông (VID) đã diễn ra tại TP.HCM.

Theo kế hoạch năm 2012, VID dự kiến doanh thu 666,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 14,7 tỷ đồng, tỷ lệ trả cổ tức 6%.

Được biết, năm 2011 công ty đạt doanh thu 1.027 tỷ đồng tăng trưởng 11% so với cùng kỳ, nhưng lại lỗ 7,7 tỷ đồng do công ty đang thực hiện các dự án đầu tư dài hạn chưa mang lại hiệu quả nhanh dẫn tới chi phí tài chính 2011 tăng cao.

Theo ban tổng giám đốc, kết quả kinh doanh 2011 không hoàn thành chỉ tiêu do ảnh hưởng tỷ giá ngoại tệ, lãi suất ngân hàng tăng cao, thị trường tiêu thụ khó khăn, cạnh tranh gay gắt, chi phí đầu vào cao, lượng hàng tồn kho nhiều.

Tổng tài sản đến ngày 31/12/2011 là 810 tỷ đồng, tài sản ngắn hạn 449 tỷ đồng, tài sản dài hạn 360 tỷ đồng, vốn điều lệ 225 tỷ đồng.

Về đầu tư xây dựng, trong năm 2011, công ty đã xây dựng hoàn thiện đồng bộ các hạn mục nhà xưởng với tổng giá trị 84,5 tỷ đồng tại khu công nghiệp Sóng Thần 3 tỉnh Bình Dương.

Về đầu tư tài chính, công ty hiện có 110 tỷ đồng đầu tư tài chính vào các công ty thành viên, công ty liên kết/liên doanh.

Năm 2012, công ty sẽ thanh lý, nhượng bán những dự án, những tài sản chưa phát huy hiệu quả, sinh lời thấp để giải phóng nguồn vốn, giảm dư nợ, giảm chi phí quản lý doanh nghiệp.

Mục tiêu tăng trưởng của VID đến năm 2015 là tăng vốn điều lệ lên 325,8 tỷ đồng (tăng trưởng 6,3%/năm), tổng doanh thu đạt 1.800 tỷ đồng (tăng trưởng 10,6%/năm), tỷ lệ chia cổ tức 12-15%/năm.

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 0.0 0.0%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%