Năm 2012, TLC có thể lỗ 21,5 tỷ đồng

Năm 2012, TLC có thể lỗ 21,5 tỷ đồng

(ĐTCK) Kế hoạch vừa được CTCP Viễn thông Thăng Long (TLC – sàn HNX) đưa ra tại ĐHCĐ thường niên.

Theo đó, TLC dự kiến doanh thu đạt 55,79 tỷ đồng, lỗ kế hoạch khoảng 12,63 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong trường hợp thanh lý tài sản không sinh lời thì số lỗ có thể tăng lên 17,5 tỷ đồng đến 21,5 tỷ đồng, trong đó dây chuyền cáp đồng điện lực lỗ khoảng 10 - 12 tỷ đồng, dây chuyền cáp quang lỗ khoảng 5 - 6 tỷ đồng. Năm 2011, TLC lỗ hơn 35,9 tỷ đồng.

ĐHCĐ cũng đã thông qua nội dung tờ trình việc ông Trần Tùng Lâm và ông Trịnh Văn Quảng xin thôi tham gia thành viên HĐQT, đồng thời bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT mới là bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết và ông Nguyễn Duy Phương.

Bên cạnh đó, chấp thuận việc bà Ánh Tuyết, bà Nguyễn Thị Thu Hương và bà Bùi Kim Yến thôi tham gia thành viên Ban kiểm soát Công ty, đồng thời bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát mới là bà Doãn Thị Vân, ông Bùi Đình Quý, ông Nguyễn Viết Thành, trong đó bà Vân giữ chức Trưởng Ban kiểm soát.

Công ty còn thông qua việc thay đổi tên Công ty thành CTCP Thăng Long, trường hợp không thể đăng ký sẽ đổi tên thành CTCP Cơ điện và Viễn thông Thăng Long. Ngoài ra, TLC còn thông qua một số nội dung khác như lựa chọn công ty kiểm toán năm 2012, bổ sung ngành nghề kinh doanh…

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%