Năm 2012 sẽ đẩy mạnh việc tuyên truyền về TTCK

Năm 2012 sẽ đẩy mạnh việc tuyên truyền về TTCK

SRTC có kế hoạch đẩy mạnh việc tuyên truyền về TTCK ra công chúng, bên cạnh các nhiệm vụ khác như tổ chức đào tạo và nghiên cứu khoa học ngay trong năm nay.

TS. Tôn Tích Quý, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán (SRTC), Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, dù TTCK Việt Nam đã hoạt động 12 năm, nhưng hiểu biết của công chúng nói chung, các DN và thậm chí cả một số đại biểu Quốc hội về vai trò là kênh dẫn vốn của thị trường này vẫn còn hạn chế.

Các quan điểm cho rằng, đây là thị trường của người giàu, thị trường cờ bạc… là hoàn toàn sai lệch. Bản chất TTCK là kênh đầu tư vốn và huy động vốn trung và dài hạn. Các hoạt động đầu tư, huy động vốn trên thị trường này cần được nhìn nhận đúng hơn và khuyến khích hơn để hỗ trợ thị trường phát triển.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%