Năm 2012, S12 dự kiến trả cổ tức 5-8%

Năm 2012, S12 dự kiến trả cổ tức 5-8%

(ĐTCK) HĐQT CTCP Sông Đà 12 (S12) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 với chỉ tiêu doanh thu 255,59 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 7,65 tỷ đồng và mức chia cổ tức 5-8%.

Năm 2011, S12 đạt 257,18 tỷ đồng doanh thu, hoàn thành 76,6% kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế 4,51 tỷ đồng, hoàn thành 38,8% kế hoạch năm.

Theo kế hoạch mức cổ tức năm 2011 dự kiến là 12%. Tuy nhiên, kết quả hoạt động kinh doanh không đạt kế hoạch nên HĐQT sẽ xem xét và trình ĐHCĐ để điều chỉnh lại. ĐHCĐ dự kiến tổ chức trong khoảng ngày 15-25/4.

VNIndex

956.02

6.12 (0.64%)

 
VNIndex 956.02 6.12 0.64%
HNX 140.99 0.13 0.09%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%