Năm 2012, FMC đặt mục tiêu lợi nhuận 40 tỷ đồng

Năm 2012, FMC đặt mục tiêu lợi nhuận 40 tỷ đồng

(ĐTCK) Theo ông Hồ Quốc Lực, Chủ tịch HĐQT CTCP Thực phẩm Sao Ta (FMC), năm 2012 FMC đặt chỉ tiêu doanh thu 2.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 40 tỷ đồng.

Năm nay, FMC sẽ áp dụng công nghệ nuôi tôm mới đã triển khai thành công ở Indonesia với ưu điểm năng suất cao, tôm sạch và rủi ro thấp. Để phát triển dự án này, FMC đã được cấp gần 100 héc-ta đất tại Sóc Trăng. Bên cạnh đó, Công ty cũng xem xét việc mở rộng Nhà máy An San, nhằm tăng doanh số, lợi nhuận.

Theo kết quả kinh doanh chưa kiểm toán, năm 2011, FMC ước đạt doanh thu 1.900 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 27 tỷ đồng. Dù không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, nhưng vẫn đủ để Công ty thực hiện cam kết chia cổ tức 25%.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%