Năm 2012, DXP đặt kế hoạch lãi 64 tỷ đồng

Năm 2012, DXP đặt kế hoạch lãi 64 tỷ đồng

(ĐTCK) ĐHCĐ thường niên của CTCP Cảng Đoạn Xá (DXP – HNX) đã thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế 64 tỷ đồng.

Theo kế hoạch đã thông qua tại Đại hội, năm 2012, DXP phấn đấu sản lượng đạt 4,37 triệu tấn, tổng doanh thu 199 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 64 tỷ đồng, tăng 5% so với thực hiện năm 2011. Cổ tức năm 2012 dự kiến là 30%.

Năm 2011, Công ty đạt sản lượng 4,35 triệu tấn, doanh thu và lợi nhuận lần lượt 189,4 tỷ đồng và 61,05 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức 30%.

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%