Năm 2012, cổ phần hóa 93 DNNN

Năm 2012, cổ phần hóa 93 DNNN

(ĐTCK) Bộ Tài chính vừa thông báo kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) giai đoạn 2011 - 2015.

Theo báo cáo của 4 bộ, 9 tập đoàn kinh tế, 10 tổng công ty nhà nước và 57 địa phương gửi Bộ Tài chính, tính đến ngày 20/6/2012, tổng số DNNN thực hiện các hình thức sắp xếp, cổ phần hóa giai đoạn 2011 - 2015 là 899 doanh nghiệp. Trong đó, cổ phần hóa 367 doanh nghiệp; các hình thức sắp xếp khác (giao, bán, giải thể, phá sản, giữ nguyên là công ty TNHH một thành viên, chuyển thành công ty TNHH hai thành viên) là 532 doanh nghiệp. Riêng năm 2012, sẽ cổ phần hóa 93 doanh nghiệp.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.85 0.11 0.18%