Năm 2012, Cafecontrol dự kiến trả cổ tức 25%

Năm 2012, Cafecontrol dự kiến trả cổ tức 25%

(ĐTCK) ĐHCĐ thường niên của CTCP Giám định cà phê và hàng hóa NXK (Cafecontrol) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012.

Cụ thể, Cafecontrol phấn đấu tổng doanh thu 40 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 7,8 tỷ đồng và mức cổ tức 25%.

Kết thúc năm 2011, Công ty đạt 46,71 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 30,4% so với năm trước đó; lợi nhuận trước thuế 7,65 tỷ đồng, tăng 15,04% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế 5,74 tỷ đồng, tăng 14,8% năm trước và tỷ lệ chia cổ tức 25%.

Cafecontrol hiện có vốn điều lệ 17 tỷ đồng, lĩnh vực hoạt động chính là dịch vụ giám định, chất lượng, số lượng, trọng lượng, cấp giấy chứng nhận giám định và dịch vụ khử trùng cà phê, hàng hóa nông sản xuất khẩu...

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%