Năm 2012, ADC trả cổ tức tối thiểu 15%

Năm 2012, ADC trả cổ tức tối thiểu 15%

(ĐTCK) CTCP Mỹ thuật và Truyền thông (ADC - HNX)đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012. Cụ thể, doanh thu dự kiến 60 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 3,6 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu 15%.

Đại hội cũng thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét diễn biến thị trường quyết định thời điểm phù hợp thực hiện mua cổ phiếu quỹ và không thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 20 tỷ đồng.

Năm 2011, ADC đạt 3,65 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế 2,65 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức 17%.

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 -3.09 -2.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%