Năm 2011, TGAT phấn đấu kinh doanh có lãi

Năm 2011, TGAT phấn đấu kinh doanh có lãi

(ĐTCK-online) ĐHCĐ bất thường của CTCP Vận tải ô tô Tiền Giang (TGAT) vừa thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011 với chỉ tiêu tổng doanh thu 22,25 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 450 triệu đồng và trả cổ tức 2%.

Năm 2010, Công ty đạt doanh thu 22,24 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế âm 43,56 triệu đồng và không trả cổ tức.

Trước đó, 31/8, Công ty đã thực hiện chốt danh sách cổ đông thực hiện đăng ký lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký để cùng tổ chức tư vấn là CTCP Chứng khoán FPT thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch trên UPCoM. TGAT hiện có vốn điều lệ 15,58 tỷ đồng.

VNIndex

1,045.6

-51.57 (-4.93%)

 
VNIndex 1,045.6 -51.57 -4.93%
HNX 207.93 -12.86 -6.18%
UPCOM 74.46 -1.96 -2.63%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

28/01/2021
29/01/2021
01/02/2021
02/02/2021
05/02/2021
08/02/2021
16/02/2021
17/02/2021
19/02/2021
25/02/2021
02/03/2021
04/03/2021
12/03/2021