Năm 2011, SCIC chỉ đạt 45% doanh thu bán vốn

Năm 2011, SCIC chỉ đạt 45% doanh thu bán vốn

(ĐTCK) Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã công bố doanh thu bán vốn thực tế trong năm 2011 .

Số liệu từ SCIC cho thấy, doanh thu này là 254 tỷ đồng, đạt 45,4% kế hoạch và chỉ bằng 70,1% so với năm 2010.

Tổng số doanh nghiệp thuộc danh mục bán vốn năm 2011 là 304 doanh nghiệp. Tính đến cuối năm 2011, SCIC bán vốn thành công tại 85 doanh nghiệp (trong đó bán hết vốn tại 78 doanh nghiệp), thu về 810 tỷ đồng trên giá trị mệnh giá 423,4 tỷ đồng. Trong số đó có 22 doanh nghiệp thuộc danh mục bán vốn năm 2010, nhưng do chưa hoàn thành các thủ tục thanh toán và chuyển đổi sở hữu vốn nên chuyển sang ghi nhận doanh thu cho năm 2011 là 132,9 tỷ đồng.

Hiện số doanh nghiệp nhóm C (nhóm thoái đầu tư) là 349 doanh nghiệp, chiếm 77,7% số lượng doanh nghiệp và 16% giá trị danh mục đầu tư của SCIC.

VNIndex

944.27

-0.15 (-0.02%)

 
VNIndex 944.27 -0.15 -0.02%
HNX 140.43 0.11 0.07%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%