Năm 2011, HPC đặt kế hoạch trả cổ tức 15%

Năm 2011, HPC đặt kế hoạch trả cổ tức 15%

(ĐTCK-online) CTCP Xốp nhựa Hanel (HPC) vừa tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên để thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011 và chủ trương niêm yết cổ phiếu trên HNX.

Cụ thể, năm nay, Công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần 250 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 12 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 9 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức 15%. Trong 6 tháng đầu năm, HPC đạt 144,09 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận trước thuế 4,16 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3,12 tỷ đồng.

Đại hội cũng thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2010, có sửa đổi theo hướng nếu UBCK chấp thuận phương án chia 15% cổ tức trong đó 12% trả bằng tiền mặt và 3% bằng cổ phiếu thì sẽ chia bổ sung, nếu không vẫn giữ nguyên phương án trả bằng tiền mặt tỷ lệ 12%.

Hiện Công ty có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, trong đó Công ty TNHH MTV Hanel nắm giữ 56,2%.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%