Năm 2010, VIC sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 58,8%

Năm 2010, VIC sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 58,8%

(ĐTCK-online) HĐQT CTCP Vincom (VIC) vừa thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2010. Theo đó, VIC sẽ trả cổ tức thành 3 đợt, cụ thể: đợt 1 trả theo tỷ lệ 19,6% từ ngày 12/7, cũng với tỷ lệ trên, cổ tức đợt 2 được thanh toán từ ngày 2/8 và đợt 3 trả từ ngày 23/8.

Cũng thông tin từ VIC, ngày 15/6 là ngày giao dịch chính thức của 31.291 cổ phiếu phát hành thêm với tổng giá trị chứng khoán niêm yết là 312,91 triệu đồng. Đây là số cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu.

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%