MWG: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (15%)

CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/10/2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/10/2020

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Ngày thanh toán: 30/10/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại địa chỉ Lô T2-1.2, Đường D1, Khu Công Nghệ Cao, P. Tân Phú, Q.9, Tp.HCM vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 30/10/2020 và xuất trình Chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước công dân.

VNIndex

936.74

-2.29 (-0.24%)

 
VNIndex 936.74 -2.29 -0.24%
HNX 140.71 0.73 0.52%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%