MVC: Ngày GDKHQ trả cổ tức còn lại của các năm trước và năm 2019 bằng tiền (8%)

CTCP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương (MVC - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/11/2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/12/2020

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức còn lại của các năm trước và cổ tức năm 2019 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: 8% (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng), bao gồm:

+ Cổ tức còn lại các năm trước: 0,7% (01 cổ phiếu được nhận 70 đồng)

+ Cổ tức năm 2019: 7,3% (01 cổ phiếu được nhận 730 đồng)

- Ngày thanh toán: 30/12/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương, địa chỉ: Số 306 đường ĐT 743, Phường Bình Thắng, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương (vào các ngày Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu và buổi sáng thứ bảy) bắt đầu từ ngày 30/12/2020.

VNIndex

1,166.78

2.57 (0.22%)

 
VNIndex 1,166.78 2.57 0.22%
HNX 240.12 -0.16 -0.07%
UPCOM 77.46 1.28 1.66%