MTV: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 bằng tiền (10%)

CTCP Dịch vụ môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu (MTV - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 1/11/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 2/11/2021

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 25/11/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu, số 199 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu bắt đầu từ ngày 25/11/2021 (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc CCCD.

VNIndex

1,490.99

5.8 (0.39%)

 
VNIndex 1,490.99 5.8 0.39%
HNX 458.91 3.1 0.68%
UPCOM 114.58 0.48 0.42%