MTH: Ngày GDKHQ Thực hiện quyền mua cổ phiếu (10:8)

 

Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông (MTH – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 3/11/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/11/2015

- Lý do và mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu

- Mã quyền mua: MIRMTH151

- Mã ISIN quyền mua: VNMIRMTH1512

 (Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua: 13/11/2015 và ngày hiệu lực hủy mã quyền mua: 22/12/2015)

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 2.127.960 cổ phiếu

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 10:8 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, 10 quyền mua sẽ được mua 8 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):

+ Số cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị.

+ Số cổ phiếu lẻ do làm tròn (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị hủy bỏ hoặc chào bán cho đối tượng khác với giá và điều kiện phù hợp song không ưu đãi hơn các điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.

+ Số cổ phiếu chào bán không thực hiện quyền mua hết hoặc không đăng ký quyền mua được Hội đồng quản trị chào bán cho các đối tượng khác với giá và điều kiện phù hợp nhưng không ưu đãi hơn các điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 22 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách người sở hữu chứng khoán được thực hiện quyền mua, theo tỷ lệ thực hiện, số cổ phần được quyền mua được tính như sau: 22x (8/10)=17,6 cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phần cuối cùng cổ đông được quyền mua là 17 cổ phần.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 13/11/2015 đến ngày 14/12/2015

+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 13/11/2015 đến ngày 17/12/2015

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông – Số 121 đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

939.26

-4.43 (-0.47%)

 
VNIndex 939.26 -4.43 -0.47%
HNX 140.07 -0.81 -0.58%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%