MTG: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2012(2%) bằng tiền


MTG: CTCP MT Gas (HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/5/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2014

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 2% (01 cổ phiếu – nhận 200 đồng tiền cổ tức).

- Thời gian thực hiện: 05/06/2014 

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: nhà đầu tư làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi nhà đầu tư mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chưng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần MT Gas, 27B Nguyễn Đình Chiểu, Lầu 6 , Phường Đakao, Q1, TP.HCM (Các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 05/06/2014 và xuất trình Chứng minh nhân dân. Trường hợp ủy quyền nhận cổ tức thì phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

VNIndex

943.82

-0.6 (-0.06%)

 
VNIndex 943.82 -0.6 -0.06%
HNX 140.44 0.11 0.08%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%