MTG: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

CTCP MT Gas (MTG- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).

- Địa điểm, nội dung họp: TCPH thông báo sau

- Thời gian họp: TCPH thông báo sau

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 134.37 0.33 0.25%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%