MTG: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

CTCP MT Gas (MTG- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).

- Địa điểm, nội dung họp: TCPH thông báo sau

- Thời gian họp: TCPH thông báo sau

VNIndex

996.55

-6.53 (-0.66%)

 
VNIndex 996.55 -6.53 -0.66%
HNX 147.51 -0.2 -0.13%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021