MSB: Tỷ lệ an toàn vốn tháng 8 là 12,41%

MSB: Tỷ lệ an toàn vốn tháng 8 là 12,41%

(ĐTCK) Ngân hàng Maritime Bank (MSB) công bố dự kiến một số chỉ tiêu trong tháng 8.

Cụ thể, theo ước tính của MSB, tỷ lệ an toàn vốn tạm tính của tháng 8 (CAR) là 12,41%, cao hơn mức quy định của NHNN là trên 9%. Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn là 23,34%, thấp hơn quy định của NHNN là luôn phải dưới 30%.

 

Được biết, tháng 7, hệ số CAR của MSB là 12,9%, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn là khoảng 24%.

Phía MSB cho biết, tỷ lệ khả năng chi trả luôn đảm bảo cao hơn yêu cầu của NHNN. Chỉ tiêu chi trả qua đêm (tài sản thanh toán ngay/ tổng nợ phải trả) của MSB trong tháng 7 và 8 luôn trên 0,3 (trong khi NHNN yêu cầu trên 0,15).

Chỉ tiêu chi trả 7 ngày (tài sản có đến hạn trong vòng 7 ngày/ tài sản nợ đến hạn trong vòng 7 ngày) được NHNN yêu cầu trên 1 cũng được MSB đảm bảo yêu cầu. Trong đó, chi trả VND và USD luôn trên yêu cầu thâm chí 1,5 đến 1,6 trong khi chi trả GBP,EUR là cao hơn nhiều so với mức quy định.

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%