MPY: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (6%)

MPY: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (6%)


CTCP Môi trường đô thị Phú Yên (MPY - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền:07/11/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/11/2019

- Lý do và mục đích : Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)

- Ngày thanh toán: 02/12/2019

- Địa điểm thực hiện:

+  Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký. 

+  Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên, địa chỉ: 72 Tản Đà, Phường 1, Tp. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, bắt đầu từ ngày 02/12/2019 và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân, Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần khi đến nhận cổ tức (đồng thời nếu nhận thay phải kèm theo giấy ủy quyền).

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%