MPC: 5 tháng đạt kim ngạch xuất khẩu 144 triệu USD

MPC: 5 tháng đạt kim ngạch xuất khẩu 144 triệu USD

(ĐTCK) Riêng trong tháng 5, Công ty xuất khẩu 3.035 tấn tôm thành phẩm, kim ngạch đạt 37 triệu USD.

CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC) cho biết, 5 tháng đầu năm, sản lượng xuất khẩu của Công ty đạt 11.794 tấn sản phẩm, tương đương kim ngạch xuất khẩu đạt 144 triệu USD, tăng 21,94% về lượng và 34,01% về giá trị so với cùng kỳ năm 2011.

Được biết, trong tháng 4, số lượng xuất khẩu của MPC đạt 8.759 tấn tôm thành phẩm, kim ngạch đạt 107 triệu USD.

Quý I, MPC đạt doanh thu thuần 1.650,73 tỷ đồng, tăng 31,56% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 63,26 tỷ đồng, trong đó phần lãi thuộc cổ đông công ty mẹ là 63,92 tỷ đồng, tăng 30,66% so với cùng kỳ.

Năm 2012, Công ty đặt kế hoạch sản lượng xuất khẩu hợp nhất 53.000 tấn tôm thành phẩm, kim ngạch xuất khẩu hợp nhất 500 triệu USD. Tổng doanh thu thuần hợp nhất 10.478 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế và cổ đông tiểu số hợp nhất 715 tỷ đồng.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%