Mỗi ngày một mã chứng khoán (21/8): DPM - Bất ngờ lớn cuối tuần

(ĐTCK) Không phải các mã thị trường, hay các mã bluechip quen thuộc như HPG, STB, CTG, mà DPM trở thành một bất ngờ thú vị trong phiên giao dịch cuối tuần.

Tác giả Ngọc Tuấn