Mới có gần 70% DN công bố BCTC soát xét 6 tháng

Mới có gần 70% DN công bố BCTC soát xét 6 tháng

(ĐTCK-online) Theo thống kê của Sở GDCK TP. HCM (HOSE), tính đến ngày 18/8/2011, đã có 201/291 DN niêm yết công bố BCTC 6 tháng soát xét (chiếm 69,07%). So với hạn công bố BCTC soát xét chốt ngày 15/8 chỉ có 73 đơn vị nộp báo cáo, số DN nộp BCTC 6 tháng đã tăng thêm gần 130 đơn vị.

Theo Thông tư 09/2010/TT-BTC, tổ chức niêm yết phải lập và công bố BCTC bán niên đã soát xét bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày kết thúc quý II hàng năm. Trường hợp tổ chức niêm yết là công ty mẹ phải lập BCTC hợp nhất thì thời hạn công bố thông tin là 60 ngày, kể từ ngày kết thúc quý II hàng năm. Như vậy, thời gian nộp BCTC bán niên của công ty mẹ là 15/8/2011 và thời hạn nộp BCTC soát xét hợp nhất là 30/8/2011.

Theo Điều 33, Nghị định số 85/2010/NĐ-CP, DN vi phạm quy định về công bố thông tin sẽ bị phạt tiền từ 50 - 70 triệu đồng.

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%