Mộc Châu Milk (MCM): Quý IV/2020 doanh thu đạt 681,2 tỷ đồng, tăng 12,2%

Mộc Châu Milk (MCM): Quý IV/2020 doanh thu đạt 681,2 tỷ đồng, tăng 12,2%

(ĐTCK) Công ty cổ phần Giống Bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk, mã chứng khoán MCM - UPCoM) công bố báo cáo tài chính quý IV/2020.

Theo đó, trong quý IV/2020, Mộc Châu Milk ghi nhận doanh thu đạt 681,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 72 tỷ đồng, lần lượt tăng 12,2% và 66,3% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 21,2% lên 33%.

Trong kỳ, bên cạnh lợi nhuận gộp tăng trưởng 74,9% lên 224,8 tỷ đồng thì chi phí bán hàng cũng tăng 69,12% lên 280,7 tỷ đồng.

Doanh nghiệp có thuyết minh thêm, kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt nhờ công tác quản trị chi phí nguyên vật liệu đầu vào, chi phí hoạt động hiệu quả, cùng với các chính sách hỗ trợ nhà phân phối, hỗ trợ khách hàng phù hợp. Chính vì những nguyên nhân trên dẫn tới lợi nhuận tăng trưởng tốt.

Luỹ kế năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 2.822,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 280,7 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 10,3% và 68,2% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, năm 2020, doanh nghiệp hoàn 178,8% kế hoạch lợi nhuận.

Được biết, trong năm 2020, doanh nghiệp dự kiến doanh thu thuần là 2.905 tỷ đồng, tăng 13,5% so với thực hiện năm 2019; lợi nhuận sau thuế là 157 tỷ đồng, giảm 5,9% so với cùng kỳ. Ngoài ra, tỷ lệ cổ tức tiền mặt dự kiến năm 2020 là 25%.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của MCM tăng 14% lên 1.222,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 632,6 tỷ đồng, chiếm 51,7% tổng tài sản; hàng tồn kho đạt 204,5 tỷ đồng, chiếm 16,7% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 145,4 tỷ đồng, chiếm 11,9% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/1, cổ phiếu MCM tăng 2.600 đồng lên 77.100 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,186.95

0.34 (0.03%)

 
VNIndex 1,186.95 0.34 0.03%
HNX 254.1 6.16 2.42%
UPCOM 77.46 0.31 0.4%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

04/03/2021
09/03/2021
10/03/2021
12/03/2021
15/03/2021
16/03/2021
17/03/2021
18/03/2021
11/03/2021
15/03/2021
16/03/2021
20/03/2021
22/03/2021
26/03/2021
31/03/2021
05/04/2021
06/04/2021
07/04/2021
08/04/2021
11/04/2021
15/04/2021
16/04/2021
17/04/2021
19/04/2021
22/04/2021
25/04/2021
28/04/2021