Ảnh Internet

Ảnh Internet

Mở rộng phạm vi bảo vệ cho con người, môi trường trong các dự án do WB tài trợ

(ĐTCK) Ban Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới (WB) vừa phê duyệt khung chính sách môi trường và xã hội mới, mở rộng phạm vi bảo vệ con người và môi trường trong các dự án đầu tư do WB tài trợ.

Việc rà soát lại các chính sách an toàn đã được WB thực hiện thông qua một quy trình tham vấn sâu rộng nhất từ trước đến nay. Sau gần 4 năm phân tích và làm việc với các chính phủ, các chuyên gia phát triển và các nhóm xã hội dân sự trên thế giới, gặp gỡ gần 8.000 bên liên quan ở 63 quốc gia, đợt rà soát đã được hoàn thành. Khung chính sách là một phần trong nỗ lực rộng rãi của Nhóm WB nhằm cải thiện các kết quả phát triển và định hướng công việc của WB.

“Sứ mệnh của Nhóm WB là chấm dứt đói nghèo cùng cực và giảm bất bình đẳng trên thế giới, và khung chính sách này sẽ là một nhân tố quan trọng giúp chúng tôi đạt được các mục tiêu đó. Những chính sách an toàn môi trường và xã hội mới này sẽ được đưa vào các dự án của chúng tôi với những biện pháp bảo vệ mới, cập nhật đối với những người dễ bị tổn thương nhất trên thế giới và đối với môi trường. Chúng tôi cũng sẽ tăng mức tài chính của WB dành cho việc thực hiện các chính sách này nhằm đảm bảo các chính sách được thực hiện đúng như dự định - có đủ tài chính cho cả việc thực hiện và tăng cường năng lực ở các nước để họ thực hiện được vai trò tích cực hơn trong việc bảo vệ con người và môi trường”, ông Jim Yong Kim, Chủ tịch Nhóm WB nói.

Khung chính sách mới đưa các quy định an toàn môi trường và xã hội của WB hài hòa hơn với chính sách của các tổ chức phát triển khác, thể hiện nhiều tiến bộ quan trọng trong các lĩnh vực như minh bạch, chống phân biệt đối xử, hòa nhập xã hội, sự tham gia của người dân, trách nhiệm giải trình, bao gồm mở rộng vai trò của cơ chế giải quyết khiếu nại.

Để hỗ trợ khung chính sách mới và đáp ứng yêu cầu giám sát bổ sung, WB định hướng sẽ tăng đáng kể nguồn tài chính cho việc thực hiện những chính sách an toàn này.

Khung chính sách mới chú trọng hơn vào việc sử dụng các khung chính sách của nước vay và tăng cường năng lực cho các nước này, nhằm xây dựng thể chế bền vững cho nước vay vốn và tăng cường hiệu suất nguồn lực.  

Khung chính sách môi trường và xã hội mới được duyệt bao gồm cả nguyên tắc bảo vệ điều kiện lao động và làm việc toàn diện; một nguyên tắc bao trùm chống phân biệt đối xử; y tế cộng đồng; các biện pháp an toàn để giải quyết những vấn đề về an toàn giao thông; ứng phó khẩn cấp và giảm nhẹ thiên tai; và trách nhiệm huy động sự tham gia của các bên liên quan trong suốt chu kỳ dự án.

WB hiện đang bắt đầu giai đoạn chuẩn bị và tập huấn (12-18 tháng) để chuẩn bị cho giai đoạn chuyển tiếp sang thực hiện khung chính sách mới.  Khung chính sách mới dự kiến sẽ có hiệu lực vào đầu năm 2018.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,010.22

4.25 (0.42%)

 
VNIndex 1,010.22 4.25 0.42%
HNX 148.17 -0.23 -0.15%
UPCOM 66.5 -0.11 -0.16%

Lịch sự kiện

30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021