MKP thông qua kế hoạch hủy niêm yết trên HOSE

MKP thông qua kế hoạch hủy niêm yết trên HOSE

(ĐTCK-online) ĐHCĐ bất thường của CTCP Hóa – Dược phẩm Mekophar (MKP – sàn HOSE) đã thông qua việc hủy niêm yết cổ phiếu trên Sở GDCK TP. HCM. Theo phương án, MKP sẽ đăng ký hủy niêm yết 9,21 triệu cổ phiếu trên HOSE. Cổ đông nào không tham gia tái cơ cấu có thể bán lại cổ phiếu đang nắm giữ cho Công ty thông qua việc mua cổ phiếu quỹ của Công ty.

Đại hội cũng thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011 với doanh thu sản xuất đạt 498,26 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 50 tỷ đồng. Kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm với doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt là 500 tỷ đồng và 50 tỷ đồng.

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%