MKP: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt (10%)

 

CTCP Hóa - Dược phẩm Mekophar (MKP – Đại chúng chưa niêm yết)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/01/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/01/2016

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thực hiện: 01/02/2016

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký:  Người sở hữu nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Hóa dược phẩm Mekophar từ ngày 01/02/2016. Cổ đông khi đến nhận cổ tức phải mang theo Giấy CMND, Giấy chứng nhận ĐKKD (nếu là tổ chức), sổ chứng nhận cổ phần. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

VNIndex

943.69

0.39 (0.04%)

 
VNIndex 943.69 0.39 0.04%
HNX 140.88 1.06 0.75%
UPCOM 63.85 0.0 0.0%