MKP đạt 54,3% kế hoạch lợi nhuận năm

MKP đạt 54,3% kế hoạch lợi nhuận năm

(ĐTCK-online) Theo CTCP Hoá - Dược phẩm Mekophar (MKP - sàn HOSE), 6 tháng đầu năm, Công ty đạt 498 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế 50 tỷ đồng, tương đương 54,3% kế hoạch năm.

Để giải quyết khó khăn cho đăng ký hoạt động bán buôn, bán lẻ dược phẩm do là DN có NĐT nước ngoài sở hữu cổ phần, nên ngày 11/7, MKP triệu tập ĐHCĐ bất thường năm 2011, để thông qua kế hoạch huỷ niêm yết cổ phiếu trên HOSE. Cổ đông nào không đồng ý phương án huỷ niêm yết để tái cơ cấu cổ đông, thì có thể bán lại cổ phiếu cho MKP thông qua việc Công ty mua cổ phiếu quỹ. HĐQT sẽ quyết định thời điểm và giá mua cổ phiếu quỹ sau khi được ĐHCĐ thông qua.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%