Miễn xử phạt hành chính với Posco Việt Nam

Miễn xử phạt hành chính với Posco Việt Nam

Bộ Tài chính vừa đồng ý miễn xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không khai báo khoản phí xếp dỡ tại cảng của Công ty Posco Việt Nam.

Theo giải thích của Bộ Tài chính, việc Công ty kê khai và nộp bổ sung số thuế phải nộp do không khai báo khoản phí xếp dỡ tại cảng là đúng theo quy định tại Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính.

Trong trường hợp Công ty Posco Việt Nam , do việc bốc xếp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (hàng rời) được thực hiện tại cảng chuyên dùng của doanh nghiệp (DN), nên DN tự tiến hành việc bốc xếp mà không phải trả phí mua dịch vụ bốc xếp như những đơn vị khác.

Vào thời điểm làm thủ tục nhập khẩu, DN không thể hạch toán được chi phí bốc xếp để cộng vào trị giá tính thuế, bởi vì các chi phí để vận hành và khai thác cảng chuyên dùng như phí nạo vét, bảo trì cảng, phí trả lương, tiền tăng ca, tiền ăn của người lao động, phí thuê nhân lực, thiết bị… đã được DN đưa vào tổng chi phí hoạt động sản xuất - kinh doanh của DN làm căn cứ để khấu hao tài sản. Do đó, để tạo thuận lợi cho DN trong khi chính sách pháp luật quy định chưa rõ ràng, Bộ Tài chính đồng ý miễn xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi nêu trên của Công ty.   

VNIndex

1,194.2

6.8 (0.57%)

 
VNIndex 1,194.2 6.8 0.57%
HNX 225.47 3.2 1.42%
UPCOM 77.75 -0.18 -0.23%