MHL: Ngày GDKHQ Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty cổ phần Minh Hữu Liên (MHL – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/12/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng:        15/12/2014

- Lý do và mục đích: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

- Tỷ lệ phân bổ quyền: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong tháng 01 năm 2015

- Địa điểm thực hiện: R1 – 49 KP Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùi Bằng Đoàn, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014.

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%