MHB: Tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ nhất

MHB: Tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ nhất

(ĐTCK) Ngày 8/6, Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long sẽ tổ chức ĐHCĐ lần thứ nhất.

Theo tài liệu gửi cho cổ đông, năm 2012, Ngân hàng dự kiến tổng tài sản đạt 54.500 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 3.800 tỷ đồng, LNTT đạt 200 tỷ đồng,  huy động vốn tăng 50%, tăng trưởng dư nợ tín dụng đạt 17%, hệ số an toàn vốn tối thiểu 9%, tỷ lệ nợ xấu dưới 3%. Ngân hàng cũng xin ý kiến cổ đông về việc tạm thời chưa chia cổ tức trong 3 năm đầu, lợi nhuận để lại bổ sung vốn kinh doanh. Đáng chú ý, MHB sẽ triển khai kinh doanh mua bán vàng trong năm 2012 ngay sau khi được Thống đốc NHNN chấp thuận.

Định hướng của MHB từ nay đến 2017, trở thành một trong những ngân hàng hàng đầu cho doanh nghiệp vừa và nhỏ và khách hàng cá nhân tại Việt Nam .

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 -3.09 -2.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%