MFS: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

 

Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Mobifone (MFS – Đại chúng chưa niêm yết)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/01/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/01/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  dự kiến được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 26/01/2016 đến 30/01/2016.

- Địa điểm thực hiện: dự kiến  tại Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, lô VP1, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến: Xin ý kiến cổ đông về việc phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%