[Megastory] Điều động, luân chuyển cán bộ: Tầm nhìn chiến lược của Đảng (Phần 3)

Từ ngày 20/9 đến ngày 28/10, toàn bộ 63 Đảng bộ tỉnh, thành phố trên cả nước đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

[Megastory] Điều động, luân chuyển cán bộ: Tầm nhìn chiến lược của Đảng (Phần 3) ảnh 1
Tin bài liên quan