MEF: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2013(35%) bằng tiền mặt


MEF: CTCP MEINFA (UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/5/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2014

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 35%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 30/05/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán tài chính của Công ty (Phường Mỏ Chè, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) vào các ngày làm việc kể từ ngày 30/5/2014.

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 134.37 0.33 0.25%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%