MDG: Ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty cổ phần Miền Đông (MDG – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng:  20/03/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 1:1 (1 cổ phiếu tương ứng 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: Dự kiến trong tháng 5 năm 2015

- Địa điểm tổ chức và nội dung: sẽ thông báo sau

VNIndex

946.47

-4.33 (-0.46%)

 
VNIndex 946.47 -4.33 -0.46%
HNX 137.13 -1.9 -1.39%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%