MDG: Ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty cổ phần Miền Đông (MDG – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng:  20/03/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 1:1 (1 cổ phiếu tương ứng 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: Dự kiến trong tháng 5 năm 2015

- Địa điểm tổ chức và nội dung: sẽ thông báo sau

VNIndex

1,003.08

-7.14 (-0.71%)

 
VNIndex 1,003.08 -7.14 -0.71%
HNX 146.04 -1.66 -1.14%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021