MCG đặt mục tiêu lãi 66,4 tỷ đồng

MCG đặt mục tiêu lãi 66,4 tỷ đồng

(ĐTCK) Ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch HĐQT CTCP Cơ điện và xây dựng Việt Nam (MCG) cho biết, trong năm 2012, MCG đặt một số chỉ tiêu kinh doanh chính như giá trị sản xuất đạt 2.030 tỷ đồng, doanh thu đạt 1.736,45 tỷ đồng, LNST đạt 66,4 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2011, MCG đạt LNST 10,32 tỷ đồng (trong khi kế hoạch LNTT là 74,6 tỷ đồng). Ông Bình cho biết, trong năm 2011, Công ty không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận do Công ty chưa hạch toán các dự án đem lại doanh thu chủ yếu như các công trình thủy lợi, thủy điện.

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%