MCF: Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực thực phẩm (MCF – HNX)

 

Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực thực phẩm (MCF – HNX)

- Thời gian thực hiện:    04/04/2015.

- Địa điểm:     Hội trường Công ty Lương thực Long An (Số 10 đường Cử Luyện, Phường 5, TP Tân An, Long An).

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%