MCF: Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực thực phẩm (MCF – HNX)

 

Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực thực phẩm (MCF – HNX)

- Thời gian thực hiện:    04/04/2015.

- Địa điểm:     Hội trường Công ty Lương thực Long An (Số 10 đường Cử Luyện, Phường 5, TP Tân An, Long An).

VNIndex

998.34

-4.74 (-0.47%)

 
VNIndex 998.34 -4.74 -0.47%
HNX 147.24 -0.46 -0.31%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021